Bibelen på ett år
September 22


Salomos Høisang 1:1-17
1. Høisangen av Salomo.
2. Han kysser mig med kyss av sin munn! For din kjærlighet er bedre enn vin.
3. Liflig er duften av dine salver, ditt navn er en utgytt salve; derfor elsker jomfruene dig.
4. Drag mig! Vi vil løpe efter dig. Kongen har ført mig inn i sine kammer; vi vil fryde og glede oss i dig, vi vil prise din kjærlighet mere enn vin; opriktig elsker de dig.
5. Sort er jeg, men yndig, I Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper.
6. Se ikke på mig, fordi jeg er så sort, fordi solen har brent mig! Min mors sønner blev vrede på mig, de satte mig til å vokte vingårdene; min egen vingård har jeg ikke voktet.
7. Si mig, du som min sjel elsker: Hvor vokter du hjorden? Hvor lar du den hvile om middagen? For hvorfor skal jeg være lik en kvinne som går tilsløret ved dine stallbrødres hjorder?
8. Vet du det ikke, du fagreste blandt kvinner, så gå ut i fårenes spor og vokt dine kje ved hyrdenes hytter!
9. Med gangerne foran Faraos vogner ligner jeg dig, min venninne!
10. Yndige er dine kinner mellem kjedene, din hals i perleradene.
11. Gullkjeder vil vi gjøre dig med sølvprikker på.
12. Så lenge kongen satt ved sitt bord, gav min nardus sin duft.
13. Min elskede er mig en myrrakule, som hviler mellem mine bryster.
14. Min elskede er mig en cyperdrue i En-Gedis vingårder.
15. Hvor fager du er, min venninne, hvor fager du er! Dine øine er duer.
16. Hvor du er vakker, min elskede, hvor skjønn du er! Og vårt leie er grønt.
17. Sedrer er bjelkene i vårt hus, cypresser er vårt tavlede loft.

Salomos Høisang 2:1-17
1. Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje.
2. Som en lilje blandt torner, så er min venninne blandt de unge kvinner.
3. Som et epletre blandt skogens trær, så er min elskede blandt de unge menn; i hans skygge lyster det mig å sitte, og hans frukt er søt for min gane.
4. Han har ført mig til vinhuset, og hans banner over mig er kjærlighet.
5. Styrk mig med druekaker, kveg mig med epler! For jeg er syk av kjærlighet.
6. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høire favner mig.
7. Jeg ber eder inderlig, I Jerusalems døtre, ved rådyrene eller ved hindene på marken, at I ikke vekker og ikke egger kjærligheten, før den selv vil!
8. Hør, der er min elskede! Se, der kommer han springende over fjellene, hoppende over haugene.
9. Min elskede ligner et rådyr eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg; han kikker gjennem vinduene, gjennem gitteret ser han inn.
10. Min elskede tar til orde og sier til mig: Stå op, min venninne, du min fagre, og kom ut!
11. For se, nu er vinteren omme, regnet har draget forbi og er borte;
12. blomstene kommer til syne i landet, sangens tid er inne, og turtelduens røst har latt sig høre i vårt land;
13. fikentreets frukter tar til å rødme, og vintrærnes blomster dufter. Stå op, kom, min venninne, du min fagre, så kom da!
14. Du min due i bergrevnene, i fjellveggens ly! La mig se din skikkelse, la mig høre din røst! For din røst er blid og din skikkelse fager.
15. Fang revene for oss, de små rever som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst.
16. Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin hjord blandt liljene.
17. Innen dagen blir sval og skyggene flyr, vend om, min elskede, lik et rådyr eller en ung hjort på de kløftede fjell!

Salmenes 104:1-9
1. Min sjel, lov Herren! Herre min Gud, du er såre stor, høihet og herlighet har du iklædd dig.
2. Han hyller sig i lys som i et klædebon, han spenner himmelen ut som et telt,
3. han som tømrer i vannene sine høie saler, han som gjør skyene til sin vogn, som farer frem på vindens vinger.
4. Han gjør vinder til sine engler, luende ild til sine tjenere.
5. Han grunnfestet jorden på dens støtter, den skal ikke rokkes i all evighet.
6. Du hadde dekket den med dype vann som med et klædebon; vannene stod over fjellene.
7. For din trusel flydde de, for din tordens røst for de hastig bort.
8. De steg op til fjellene, fór ned i dalene, til det sted du hadde grunnfestet for dem.
9. En grense satte du, som de ikke skal overskride; de skal ikke vende tilbake for å dekke jorden.

Salomos Ordsprog 24:15-16
15. Lur ikke som en ugudelig på den rettferdiges bolig, ødelegg ikke hans hjem!
16. For syv ganger faller den rettferdige og står op igjen, men de ugudelige kastes over ende når ulykken kommer.

1 Korintierne 11:17-34
17. Men idet jeg påbyder dette, roser jeg ikke at I kommer sammen, ikke til det bedre, men til det verre.
18. For for det første, når I kommer sammen i menighets-samling, hører jeg at det er splid iblandt eder, og for en del tror jeg det;
19. for det må være partier iblandt eder, forat de ekte kan bli åpenbare iblandt eder.
20. Når I altså kommer sammen, da blir det ikke Herrens nattverd I eter;
21. for idet I eter, tar hver på forhånd sin egen mat, og den ene er hungrig, og den annen er drukken.
22. Har I da ikke hus til å ete og drikke i? eller forakter I Guds menighet og vanærer dem som intet har? Hvad skal jeg si til eder? skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.
23. For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød,
24. takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig!
25. Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig!
26. For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.
27. Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod.
28. Men hvert menneske prøve sig selv, og så ete han av brødet og drikke av kalken!
29. for den som eter og drikker, han eter og drikker sig selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme.
30. Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn.
31. Men dersom vi dømte oss selv, blev vi ikke dømt;
32. men når vi dømmes, da refses vi av Herren, forat vi ikke skal fordømmes sammen med verden.
33. Derfor, mine brødre, når I kommer sammen for å ete, da del med hverandre;
34. og hvis nogen hungrer, da ete han hjemme, forat I ikke skal komme sammen til dom! Det annet skal jeg foreskrive når jeg kommer.