Biblia en un año
Abril 23


Lucas 6:1-26
1. Pa jun kˈij re uxlanem ocˈowem re ri Jesús pa tak ri ticoˈn. Ru tijoxelab tajin quequichˈup ru jolom trico, quequikˈich pa qui kˈab, quequitijo.
2. Jujun tataˈib fariseos xquibij: ¿Jas che cäban alak ri äwas u banic pa ri kˈij re uxlanem? ―xecha chque.
3. Ri Jesús xchˈawic, xubij chque ri fariseos: ¿A mat ne siqˈuim alak jas ri xuban ri ka mam David aretak xnumic, xukujeˈ ri xcaˈn ri e cˈo rucˈ? ―cächaˈ.
4. Xoc cˈu bi ri ka mam David pa ri rachoch Dios, xuchap ri wa ri e yoˈm cho ri Dios, xutijo, xuya que ri e cˈo rucˈ xukujeˈ. Äwas cˈu ne u tijic waˈ cumal xak jachinok. Xane xak xuwi chque ri sacerdotes yaˈtal wi waˈ, ―xcha chque.
5. Xukujeˈ xubij chque: Ri in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, cˈo nu takanic puwiˈ ri kˈij re uxlanem xukujeˈ, ―xcha chque.
6. Pa jun kˈij re uxlanem chic xoc bi ri Jesús pa ri rachoch Dios, xuchap cˈu u yaˈic tijonic chque ri winak. Cˈo jun achi chilaˈ ri cäminak jun u kˈab, ri u wiquiäkˈab.
7. Caluchiˈx cˈu ri Jesús cumal ri tijonelab re ri Pixab, xukujeˈ cumal ri tataˈib fariseos, che rilic we ri Areˈ cärutzirisaj ru kˈab ri achi pa ri kˈij re uxlanem rech cuyaˈ cäquibij chi cˈo u mac.
8. Ri Jesús xretamaxtaj ri qui chomanic. Xubij cˈu che ri achi ri cäminak u kˈab: Walij baˈ la, tacˈal la pa ka niqˈuiajal, ―xcha che. Xwalij cˈut, xtaqˈui chilaˈ.
9. Xubij ri Jesús chque ri niqˈuiaj winak ri e cˈolic: Cˈo ri cwaj quintaˈ chech alak, ―cächa chque. ¿Jachique ri yaˈtal u banic pa ri kˈij re uxlanem? ¿A are ri u banic utzil? ¡We ne are ri u banic etzelal! ¿A yaˈtal ri u toˈic ru cˈaslemal jun o ri u cämisaxic? ―xcha chque.
10. Ri Jesús co xcaˈy chque conojel ri e cˈo pa tak u xcut, xubij cˈu che ri achi: Yuku ri kˈab la, ―xcha che. Jeˈ xubano, xutzir cˈu can ru kˈab.
11. Ri u cˈulel ri Jesús sibalaj xejikˈ che ri coyowal, xquichˈabla cˈu quib jas ri quecowin chubanic chrij ri Jesús.
12. Pa ri kˈij riˈ xeˈ ri Jesús pa jun juyub chubanic orar. Xrocˈowisaj ronojel jun akˈab pa oración cho ri Dios.
13. Aretak xsakiric, xeusiqˈuij ru tijoxelab, xeuchaˈ cablajuj, xubij apóstoles chque (ri quel cubij “nu takoˈn”).
14. E are tak waˈ ri xeuchaˈ ri Jesús: Ri tat Simón ri xukujeˈ cäbix Pedro che, ri tat Andrés u chakˈ ri tat Pedro, ri tat Jacobo xukujeˈ ri tat Juan, ri tat Felipe xukujeˈ ri tat Bartolomé.
15. Xeuchaˈ cˈu ri tat Mateo xukujeˈ ri tat Tomás, ri tat Jacobo ru cˈojol ri tat Alfeo, xukujeˈ ri tat Simón ri cäbix “u nimal tinimit” che.
16. Xukujeˈ xeuchaˈ ri tat Judas ru chakˈ ri tat Jacobo, xukujeˈ ri tat Judas Iscariote ri xjachow ri Jesús.
17. E rachiˈlam ru tijoxelab, ri Jesús xkaj lok pa ri juyub, xtaqˈui cˈu pa jun lianic. Sibalaj e qˈuia ri winak ri xebel lok pa conojel tak ri tinimit re Judea, pa ri tinimit Jerusalén, xukujeˈ pa tak ri takˈaj re Tiro xukujeˈ re ri Sidón. Xeopan cˈu rucˈ ri Jesús chutatabexic ri cubij, xukujeˈ rech quecunax che tak ri qui yab.
18. Xukujeˈ xerutzirisaj ri winak ri cäquirik cˈäx cumal ri itzel tak espíritus.
19. Conojel ri winak cäquitzucuj cäquichap cok ri Jesús rumal rech chi quel chukˈab rucˈ che qui cunaxic conojel.
20. Xcaˈy cˈu ri Jesús chque ru tijoxelab, xubij chque: Utz iwe ix ri ix mebaˈib rumal chi ri Dios cätakan pi wiˈ.
21. Utz iwe ix ri quixnum cämic rumal chi sibalaj cˈo ri quitij na. Utz iwe ix ri quixokˈ cämic rumal chi quixtzeˈn na rucˈ quicotemal.
22. Utz iwe ix aretak quetzelax i wäch cumal ri winak, xukujeˈ aretak quixquesaj bi cucˈ, quixquiyokˈo, xukujeˈ aretak quetzijon chiwij jeˈ ta ne chi ix lawalo tak winak. Utz iwe aretak ri winak cäcaˈn ronojel waˈ chiwe xa rumal wech in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, ―cächa ri Jesús.
23. Sibalaj chixquicot pa ri kˈij riˈ, chixtzeˈnok, rumal chi nim ri tojbal iwe ri quirik na pa ri caj. Xukujeˈ ne ri catiˈt qui mam we winak riˈ jeˈ xcaˈn chque ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer, ―xcha chque.
24. Tokˈob cˈu i wäch ix, ri ix kˈinomab, rumal chi ya xixquicot ix waral.
25. Tokˈob i wäch ix ri sibalaj cˈo quitij cämic rumal chi cäpe ri kˈij ri sibalaj quixnum na. Tokˈob i wäch ix ri xa quixtzeˈn rucˈ quicotemal cämic rumal chi quixbison na, quixokˈic.
26. Tokˈob i wäch ix aretak conojel ri winak sibalaj utz quetzijon chiwij, rumal chi jeˈ xcaˈn ri catiˈt qui mam we winak riˈ ojer chque ri xquijaluj quib chi e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios, ―xcha chque.