Biblia en un año
Marzo 25


Marcos 7:1-13
1. Ri tataˈib fariseos xukujeˈ jujun chque ri tataˈib tijonelab re ri Pixab ri e petinak pa ri tinimit Jerusalén xquimulij quib chrij ri Jesús.
2. Xequil cˈut chi jujun chque ru tijoxelab ri Jesús cäquitij ri qui wa, man cäcaˈn tä cˈu que ri e nakˈatal wi ri fariseos. Are waˈ ri u chˈajic ri rij ri qui kˈab, naˈl cäcaˈn che. Tzel cˈu xquil waˈ ri fariseos, xeyokˈon chque ru tijoxelab ri Jesús.
3. Je riˈ, rumal chi ri tataˈib fariseos, xukujeˈ conojel ri niqˈuiaj winak aj Israel naˈl cäquichˈaj ri rij qui kˈab, te cˈu riˈ quewiˈc. Xak are qui cˈamom ri e nakˈatal wi ri qui nan qui tat ojer.
4. Xukujeˈ aretak quetzelej lok pa ri cˈayibal, we man cäquichˈaj tä quib, man quewiˈ taj. E cˈo cˈu qˈuia ri e nakˈatal wi ri cäcaˈn ri e areˈ, jeˈ jas ri qui chˈajic ri vasos, ri tˈuy, ri chˈichˈ tak lak, xukujeˈ tak ri qui chˈat. (Xa rumal ri e nakˈatal wi ri tataˈib fariseos, xquibij chi äwas riˈ we man cäcaˈn tä que ri winak jas ri cäcaˈn ri e areˈ.)
5. Rumal waˈ ri fariseos xukujeˈ ri tijonelab re ri Pixab xquitaˈ che ri Jesús, xquibij che: ¿Jas che man cäcaˈn tä ri tijoxelab la jas ri e nakˈatal wi ri ka nan ka tat ojer? ―quechaˈ. Xane quewiˈc, man naˈl taj cäcaˈn chuchˈajic ri rij ri qui kˈab nabe, ―xecha che.
6. Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij chque: Kas tzij ri xubij ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer chij alak. Are laˈ chi xa quieb wäch alak, jas ri tzˈibtal rumal, ri cubij: We winak riˈ xak che qui chiˈ cäquinimarisaj nu kˈij, man kas cäquijiquibaˈ ri canimaˈ chwij,
7. ―cächa ri Dios. Xak lokˈ quekˈijilan chwe. Cäquiya che tijonic xak xuwi ri qui pixab ri winak,
8. ―cächa riˈ, ―xcha ri ka mam Isaías. Je riˈ, rumal chi ri alak yoˈm can alak ru Lokˈ Pixab ri Dios. Chuqˈuexwäch cˈu waˈ, xa jiquibam animaˈ alak chquij ri e nakˈatal wi ri winak, jeˈ jas ri naˈl qui chˈajic ri tˈuy, ri vasos, xukujeˈ qˈuia u wäch ri e jeˈ tak waˈ ri nakˈatal wi alak, ―xcha chque.
9. Xukujeˈ xubij chque: Ri alak man nim tä chic quil wi alak ru takanic ri Dios. Man cˈo tä chi u patän waˈ chuwäch alak. Chuqˈuexwäch waˈ cäban alak xa jas ri nakˈatal wi alak, ―cächa chque.
10. U bim cˈu can ri ka mam Moisés: “Nim cheawila wi ra nan a tat,” ―cächaˈ. U bim xukujeˈ: “Jachin cˈu ri cuyokˈ ru nan u tat, tzrajwaxic cäcämisax na waˈ,” ―cächa riˈ.
11. Ri alak cˈut cäbij alak: Xak xuwi rajwaxic chi cubij jun achi che ru nan u tat: “Are Corbán waˈ ronojel ri quincowinic quincoj che toˈic alak,” ―cächa chque. (Ri “Corbán” quel cubij: “Yoˈm cho ri Dios”, ―cächaˈ.)
12. We jeˈ cubij waˈ ri achi riˈ, man cäya tä alak che chi cˈo jas cuban che qui toˈic ru nan u tat.
13. Je riˈ man nim tä chic quil wi alak ru Tzij ri Dios, man cˈo tä chi u patän ru Lokˈ Pixab ri Dios chuwäch alak. Xak xuwi chquij tak ri nakˈatal wi alak cäya wi alak tijonic. Xukujeˈ qˈuia ri jeˈ tak waˈ cäban alak, ―xcha ri Jesús chque ri tataˈib riˈ.