Biblia en un año
Agosto 19


Romanos 3:1-31
1. We je riˈ, ¿jas ri utz na ri curik jun winak we are winak aj Israel? ¿A nim lo u patän ri u cojic ri retal ri ojer trato che ru cuerpo jun winak?
2. Kas tzij nim qui banic ri winak aj Israel, qˈuia ri cuyaˈ cäkabij chquij rumal chi chque ri e areˈ xuya wi ri Dios ru Lokˈ Pixab nabe.
3. ¿Jas cˈu cäbantaj na we cˈo jujun chque ri winak aj Israel ri man jicom tä chi ri canimaˈ chrij ri Dios? ¿A rumal lo riˈ ri Dios man jicom tä chi ri ranimaˈ ri Areˈ?
4. ¡Man jeˈ tä riˈ! Xane ri Dios cuban na ronojel rucˈ kas tzij, pune conojel winak e areˈ banal tak tzij. Cubij cˈu ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic: Rumal ri tzij la kˈalaj wi chi jicom ri animaˈ la. Aretak cäkˈat tzij puwiˈ la, cäkˈalajin cˈu na chi utz ri cäban la,
5. ―cächa ri Tzˈibtalic. We ri ketzelal cucˈutu chi ri Dios kas cuban ri jicomal, ¿jas cäkabij? ¿A xa lo man jicom tä ranimaˈ ri Dios rumal chi cucˈäjisaj ka wäch? (Jeˈ quinchˈawic jeˈ jas ri quechˈaw ri winak.)
6. ¡Man jeˈ tä riˈ! We ta ri Dios man jicom tä ranimaˈ, ¿jas lo cuban ri Areˈ chukˈatic tzij pa qui wiˈ ri winak cho ruwächulew? ¡Man cuyaˈ taj!
7. We cˈu ri banow tzij ri quinbano cubano chi cänimarisax u kˈij ru kas tzij ri Dios, ¿jas che cäkˈat tzij pa nu wiˈ chi ri in, in ajmac?
8. We je riˈ, ¿jas che man are tä cäkaˈn ri man utz taj rech cäpe ri utzil? Are cˈu waˈ ri cäquibij jujun rumal ri etzelal ri cˈo pa canimaˈ chi are waˈ ri quekatijoj ri winak che. Takal cˈu waˈ chque we winak riˈ cäkˈat tzij pa qui wiˈ chi cäcˈäjisax qui wäch.
9. ¿Jas cˈu cujcanaj wi? ¿A uj ri uj aj Israel uj utz na chquiwäch ri niqˈuiaj winak chic? ¡Man jeˈ tä riˈ! Ka kˈalajisam cˈut chi ri winak aj Israel xukujeˈ ri winak ri man aj Israel taj, conojel e cˈo pu kˈab ri mac.
10. Ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic cubij: Man cˈo tä jun winak ri kas utz, man cˈo tä wi jun.
11. Man cˈo tä jun winak ri kas craj cuchˈob ri kas utz, man cˈo tä jun ri cutzucuj ri Dios.
12. Conojel qui jalom qui be, conojel benam que jawijeˈ ri xa cäsach wi qui wäch. Man cˈo tä jun ri cuban ri kas utz, man cˈo tä wi jun.
13. Ru pa qui kul jeˈ ta ne ru jul cäminak ri jaktalic. Rucˈ ri qui tzij quequisub ri winak. Jeˈ ta ne ri u tiabal cumätz cˈo pa qui chiˈ.
14. Xak xuwi ri yokˈonic cäcaˈno, cˈäx tak tzij quel pa qui chiˈ.
15. Cäquitij anim chubanic ri cämisanic.
16. Ri cäcaˈn pa ri qui cˈaslemal cusach can u wäch ronojel, cäquiya can bis pa canimaˈ ri winak.
17. Man quetam taj jas cäcaˈno chuyaˈic utzil chquixol ri winak.
18. Man quetamam tä cˈut chi rajwaxic cäquixej quib cho ri Dios,
19. ―cächa ri Tzˈibtalic. Ketam cˈut chi ronojel ri cubij ri ojer Pixab, cubij waˈ chque ri e cˈo pu kˈab we Pixab riˈ rech man cˈo tä jun cˈo jas cubij, rech conojel ri winak cho ruwächulew cäkˈat na tzij pa qui wiˈ rumal ri Dios.
20. Man cˈo tä cˈu jun winak ri cäjicomataj ranimaˈ cho ri Dios rumal ru nimaxic ri cubij ri Pixab, rumal chi ri Pixab xuwi u patän waˈ cucˈut chkawäch chi ri uj, uj ajmaquib.
21. Cämic cˈut ri Dios u kˈalajisam chkawäch jas ri cuban chujicomaxic ri kanimaˈ chuwäch ri Areˈ man rucˈ tä ri Pixab. Kˈalaj waˈ chi kas tzij aretak cusiqˈuij jun ri wuj re ri Pixab ri xutzˈibaj ri ka mam Moisés xukujeˈ ri wuj ri xquitzˈibaj ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios.
22. Cäjicomataj cˈu ri kanimaˈ cho ri Dios rumal chi cujcojon che ri Jesucristo. Ri Dios cˈut cuban waˈ chque conojel ri quecojonic, man jalan tä wi cuban cucˈ niqˈuiaj chic.
23. Conojel winak e macuninak, naj cˈu e cˈo wi che ri Dios ri craj quetoˈwic.
24. Xa cˈu rumal ri nimalaj u tokˈob cuban jicom che ri canimaˈ ri winak. Man cˈo tä cäquitoj che, rumal chi ri Cristo Jesús xeutoro.
25. Ri Dios xucoj ri Cristo che sachbal qui mac conojel ri winak rumal ru cämical cho ri cruz. Cäquirik cˈu ri sachbal qui mac we quecojon che ri Cristo. Jeˈ xbantaj waˈ rech kˈalaj chi ri Dios are kas jicom ranimaˈ. Xril ri qui mac ri winak ri caˈnom canok, man cˈo tä cˈu jas xuban chque rumal ri nimalaj u paciencia.
26. Jeˈ xbantaj waˈ xukujeˈ chucˈutic pa tak we kˈij cämic chi ri Dios are kas jicom ranimaˈ, cutakej cˈu u banic ri jicomal aretak cuban jicom che ri canimaˈ conojel ri quecojon che ri Jesús.
27. ¿Jas cˈu rumal cäcaˈn wi nimal ri winak? ¡Man cˈo taj! ¿Jas che? Rumal chi we ta ri winak quecowinic cäcaˈno jas ri cubij ri Pixab, cuyaˈ riˈ cäquinimarisaj quib. Are cˈu ri winak ri cäcojonic man cuyaˈ taj cunimarisaj rib.
28. Xkil baˈ chi ri Dios cuban jicom che ri ranimaˈ ri winak ri cäcojonic, man are tä cärilo we u banom ri cubij ri Pixab o man u banom taj.
29. E ri Dios, ¿a xuwi lo qui Dios ri winak aj Israel? ¿A mat xukujeˈ are qui Dios ri winak ri man e aj Israel taj? Kas tzij chi are xukujeˈ qui Dios ri winak ri man e aj Israel taj.
30. Xa cˈu jun ri Dios cˈolic. Are cˈut cäbanow jicom che ri canimaˈ ri winak aj Israel xukujeˈ ri winak ri man e aj Israel taj ri quecojonic. Man cäril tä ri Areˈ we cojom retal ri ojer trato che ri qui cuerpo o man cojom taj.
31. ¿A cäkabij lo chi man cˈo tä chi u patän ri Pixab rumal chi xujcojonic? ¡Man jeˈ tä riˈ! Xane cäkabij chi cˈo na u patän ri Pixab.