Biblia en un año


Diciembre 14


2 Pedro 2:1-22
1. Xecˈoji cˈu banal tak tzij chquixol ri winak aj Israel ojer ri xquibij chi kas e kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios. Xukujeˈ quecˈoji na winak ri e banal tak tzij chixol ix ri cäquicˈut na ri man kas tzij taj. Ri e areˈ chcˈuyal quequitijoj na ri winak che ri xak qui chomanic ri e areˈ ri man kas tzij taj. Xa cˈu cäsachisax qui wäch ri winak rumal waˈ we tijonic riˈ. Je riˈ, rumal chi ri e areˈ man quecojon tä che ri Kajaw Jesús ri xcäm cho ri cruz che qui toˈic. Rumal waˈ xak teˈtalic cäpe na cˈäx pa qui wiˈ, cäsach cˈu na qui wäch.
2. Pune ta ne je riˈ, e qˈuia ri cäquitakej u banic ri cäcaˈn ri e areˈ pa ri itzelalaj qui cˈaslemal ri sibalaj man utz tä u banic. Rumal cˈu quech ri e areˈ ri winak cäquibij na ri äwas u bixic chrij ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio, ri kas be ri copan rucˈ ri Dios.
3. Xa rumal ru rayixic qˈuia u wäch jastak, ri banal tak tzij riˈ quixquisub na rucˈ tijonic ri man kas tzij taj che resaxic ri cˈo iwucˈ. Kas yaˈtalic chi cäsach na qui wäch we winak riˈ ri ojer cˈut kˈatom lok tzij pa qui wiˈ chi cäcˈäjisax na qui wäch.
4. Ri Dios man xusach tä qui mac ri ángeles ri xemacunic, xane xeuqˈuiäk bi pa ri jul jawijeˈ cäcˈäjisax wi qui wäch. Chilaˈ cˈut e tzˈaptal wi cämic pa ri kˈekum. Sibalaj utz u banom che quichapic, cˈä copan na ri nimalaj kˈij aretak cäkˈat na tzij pa qui wiˈ.
5. Ri Dios man xusach tä qui mac ri winak ri xecˈoji can ojer cho we uwächulew, xane xutak lok ri nimalaj kˈekal jäb pa qui wiˈ ri banal tak etzelal riˈ. Xuwi xutoˈ can ri ka mam Noé ri xutzijoj chi rajwaxic chi ri winak cäcaˈn jicom che ri qui cˈaslemal cho ri Dios. Xuwi ri areˈ rachiˈl wukub winak chic xetoˈ rumal ri Dios rech man quecäm taj.
6. Ri Dios xukujeˈ xukˈat tzij chi cäcˈäjisax qui wäch ri winak ri e cˈo pa tak ri tinimit Sodoma, ri tinimit Gomorra. Xusach qui wäch we tinimit riˈ rucˈ ri kˈakˈ cˈä xechajir na. Waˈ we xbantajic riˈ are jun cˈutbal chquiwäch conojel ri itzel tak winak ri cˈä teˈ xepetic, xukujeˈ chquiwäch ri quecˈoji na chi kas tzij cäpe na ri kˈij aretak cäkˈat na tzij pa qui wiˈ.
7. Xutoˈ cˈu can ri ka mam Lot, jun utzalaj tataˈ waˈ ri sibalaj xbisonic rumal ri tajin cäcaˈn ri itzel tak winak pa ri itzelalaj qui cˈaslemal.
8. We utzalaj tataˈ riˈ ri xcˈoji chquixol ri itzelalaj tak winak sibalaj xbisonic. Ronojel kˈij cˈut xunaˈ cˈäx pa ri ranimaˈ rumal ri etzelal ri xuto, ri xukujeˈ xrilo chi tajin cäcaˈn ri winak.
9. Ri Kajaw Dios retam jas cuban che qui toˈic ri winak ri qui jachom quib pu kˈab ri Areˈ. Queutoˈ cho ri cˈäx ri cäquirik na pa ri qui cˈaslemal, xukujeˈ aretak quetakchiˈx che mac. Are cˈu ri itzel tak winak xa e u cˈolom apanok, cucˈäjisaj cˈu na qui wäch pa ri kˈij ri cäpe na aretak cäkˈat tzij pa qui wiˈ.
10. Ri Dios sibalaj cucˈäjisaj cˈu na qui wäch ri winak ri xa cäquitakej u banic ri qui rayibal ri sibalaj man utz taj, ri xa cäquetzˈbej u wäch ri Areˈ, cäquetzelaj cˈu u wäch ru Pixab. We winak riˈ man cäquixej tä quib cho ri Dios. Man queniman taj, xane xa cäquinimarisaj quib. Man cäquixej tä cˈu quib chubixic ri äwas u bixic chquij ri kas nimak qui kˈij ri cˈo takanic pa qui kˈab.
11. Ri ángeles ri cˈo na qui chukˈab chquiwäch we itzel tak winak riˈ, ri xukujeˈ cˈo takanic pa qui kˈab, man cˈo tä ne jun chque ri e areˈ ri cäquicochˈo cäquibij cˈäx tak tzij cho ri Kajaw Dios chquij ri nimak qui kˈij chukˈatic tzij pa qui wiˈ chi cäcˈäjisax na qui wäch.
12. Are cˈu we achijab riˈ cäquibij tzij ri äwas u bixic chrij ri man cäquichˈob taj. E jeˈ ta ne awaj aj pa tak juyub, rumal chi man cˈo tä qui chomabal. Chapic quij we awaj riˈ, cämisaxic quij, are cˈu waˈ qui patän e cˈolic. Jeˈ cˈu u sachic na qui wäch we itzel tak winak riˈ junam jas ri awaj.
13. Cäquirik na cˈäx, tojbal re ri cˈäx ri qui banom chque niqˈuiaj winak chic. Quequicot ri e areˈ aretak quecowinic cäcaˈn ri itzelalaj tak qui rayibal chquiwäch conojel winak. We winak riˈ xak e esal tak qˈuixbal chixol pa tak ri i nimakˈij aretak quewiˈ iwucˈ rumal ri cäcaˈno ri cäkaj chquiwäch. Quequicot cˈu na chubanic ri itzel tak qui rayibal ri xa quesubtaj ri winak rumal.
14. Amakˈel aretak cäquil jun ixok, cäquirayij u wäch. Man quecos tä chubanic ri mac. Quequisub ri winak ri man kas tä qui jiquibam ri canimaˈ chrij ri Dios, xukujeˈ cˈamaninak chque ru rayixic qˈuia u wäch jastak. E winak waˈ ri kˈatom tzij pa qui wiˈ rumal ri Dios chi cäcˈäjisax na qui wäch.
15. E sachinak rumal chi qui yoˈm can ri kas be ri jicom. Xukujeˈ, xak rech cäquirik puak, cäcaˈn ri etzelal jeˈ jas ri xuban ri tat Balaam ru cˈojol ri tat Beor ojer.
16. Jun bur cˈut ri man cächˈaw taj xyajow ri tat Balaam rumal ri mac ri tajin cubano. Xchˈaw cˈu ri bur jas ri cächˈaw jun winak, xukˈatej u wäch ri conil ri craj cuban ri tat Balaam ri jeˈ ta ne chˈujarinak chic.
17. We achijab riˈ e junam rucˈ jun cˈuaˈ ri ya chakiˈj chic, man cˈo tä joron chupam, xukujeˈ e junam cucˈ ri sutzˈ ri quecˈam bi jawijeˈ chiˈ rumal ri quiäkikˈ. Kˈatom cˈu tzij pa qui wiˈ rumal ri Dios chi quebeˈ na pa ri kas kˈekum ri man coc tä wi jubikˈ ri sakil, jawijeˈ ri man cˈo tä chi quelic wi lok.
18. Je riˈ, rumal chi rucˈ nimal cäquibij tak tzij ri man cˈo tä qui patän. Rucˈ ru banic ri itzel tak qui rayinic, ri etzelal ri cäcaˈn pa ri qui cˈaslemal, cäquicoj qui cˈux ri winak. Quequisub na ri winak ri kas qui tasom chi quib chquij ri niqˈuiaj winak ri e sachinak.
19. Cäquibij chque ri winak chi cuyaˈ cäcaˈn xa jas ri cäcaj cäcaˈno, man rajwaxic tä cˈut queniman chic che ri Pixab. Jeˈ cäquibij pune ta ne ri e areˈ tajin queniman chque ri itzel tak qui rayinic ri cätakan pa canimaˈ. Ri e areˈ cˈut, jeˈ ta ne e cojom che patäninelab. Apachique ri chˈacaninak puwiˈ jun winak, waˈ we winak riˈ are patänil re ri chˈacaninak puwiˈ.
20. Ri winak ri xquitoˈ quib, ri ya e elinak chic chupam ri etzelal re ri uwächulew rumal ri retamaxic u wäch ri Kajaw Jesucristo ri Toˈl Ke, ri xquetamaj u wäch pa canimaˈ, te cˈu riˈ quetzelej chi chupam ri etzelal, quechˈactaj cˈu rumal, ri qˈuisbal re ri qui cˈaslemal we winak riˈ sibalaj cˈäx na chuwäch ri nabe.
21. Are cˈu utz na chque we ta mat xquetamaj jas ri kas u beyal ri cäjicomataj ri canimaˈ ri winak cho ri Dios chuwäch ri caˈnom ri e areˈ cämic. Are laˈ chi xquetamaj ri kas be, te cˈu riˈ xetzelej chi jumul chquij. Xquitas cˈu quib chrij ri Lokˈalaj Tzij, ru Lokˈ Pixab ri Dios ri yoˈm chque.
22. Jeˈ xbantaj pa ri qui cˈaslemal ri kas tzij ri cäbixic: “Ri tzˈiˈ cätzelej chutijic ri cuxabaj. Are cˈu ri ak ri chˈajtajinak chic, cuwolkotij rib jumul chic pa ri xokˈol,” ―cächa riˈ.