Biblia en un año
Julio 22


Hechos 10:1-23
1. Cˈo cˈu jun tataˈ, Cornelio u biˈ, pa ri tinimit Cesarea. Ri tataˈ riˈ are jun qui nimal soldados ri cˈo cien achijab pu kˈab. Ri soldados riˈ cäbix “Aj Italiano” chque.
2. Ri areˈ xkˈijilan che ri Dios, junam cucˈ conojel ri e cˈo pa rachoch. Xniman che ri Dios, xuxej rib chuwäch. Qˈuia ri u banom che qui toˈic ri mebaˈib winak aj Israel, amakˈel cˈut xuban orar chuwäch ri Dios.
3. Pa jun kˈij, craj pa ri rox hora re ri benak kˈij, cˈo ri xucˈut ri Dios chuwäch ri tat Cornelio. Are jun ángel ri takom lok rumal ri ka Tat. Kas xrilo xoc bi ri ángel rucˈ, te cˈu riˈ ri ángel xubij che: ¡Tat Cornelio! ―xcha che.
4. Ri areˈ sibalaj xuxej rib, co xcaˈy che ri ángel, xutaˈ che: ¿Jas caj la, tat? ―xcha che. Are cˈu ri ángel xubij che: Ri Dios retam jas a banom, chi sibalaj caban orar chuwäch, xukujeˈ rilom ri utzil ri caban chque ri winak. Man sachinak tä waˈ che ri Areˈ.
5. Cheataka bi jujun achijab pa ri tinimit Jope chusiqˈuixic lok jun tataˈ, Simón u biˈ, ri xukujeˈ cäbix Pedro che, ―cächaˈ.
6. Ri areˈ cˈo pa rachoch jun tataˈ ri xukujeˈ cäcoj Simón che ru biˈ. We tataˈ riˈ are joskˈil tzˈum, ri cˈo rachoch chuchiˈ ri mar, ―cächaˈ. Ri tat Pedro cubij cˈu na chawe jas ri rajwaxic cabano, ―xcha ri ángel che ri tat Cornelio.
7. Aretak benak chi ri ángel ri xtzijon rucˈ ri tat Cornelio, ri areˈ xeusiqˈuij quieb chque ri patänil tak re, xukujeˈ jun soldado ri sibalaj cuˈl u cˈux ri tat Cornelio chrij rumal kas tzij cäcojon ri soldado riˈ che ri Dios.
8. Xutzijoj chque ronojel ri xrilo, te cˈu riˈ xeutak bi pa ri tinimit Jope.
9. Chucab kˈij e benak ri achijab pa ri be, nakaj chic e cˈo wi che ri tinimit Jope. Ri tat Pedro cˈut xpaki puwiˈ ri ja ri cˈo wi chubanic orar, craj are ri u cablajuj hora chic.
10. Sibalaj cänum chi ri tat Pedro, craj cäwiˈc, mäjaˈ cˈu cutzir ru wa re pakˈij. Ri Dios xuban che ri tat Pedro chi xsachiˈc, cˈo cˈu ri xucˈut ri Dios chuwäch.
11. Xril ri caj tajin cäjakjobic, te cˈu riˈ xrilo chi tajin cäkaj lok cho ruwächulew jun liqˈuilic manta ri sibalaj nim, ri ximital chque ri quiejeb u tzaˈm.
12. E cˈo cˈu ronojel u wäch awaj chupam ri manta. E cˈo chicop ri cajcaj cakan, xukujeˈ e cˈo chicop ri cäquijuruj quib, xukujeˈ niqˈuiaj chicop ri querapapic.
13. Xuta cˈu Jun ri xchˈaw lok chicaj ri xubij che: Chatwalijok, Pedro, chacämisaj apachique chicop, chatwok, ―xcha che.
14. Xchˈaw cˈu ri tat Pedro, xubij che: ¡No, Wajaw! Man cˈo tä cˈu jumul nu tijom ri man yaˈtal tä u tijic, ri äwas chwe quintijo, ―xcha che.
15. Xchˈaw jumul chic ri Jun ri xchˈaw nabe, xubij che ri tat Pedro: Ri cubij ri Dios chi yaˈtal u tijic, mabij at che chi äwas u tijic waˈ, ―xcha che.
16. Oxmul cˈut xbantaj waˈ. Te cˈu riˈ ri manta xpaki chi jumul chicaj.
17. Ri tat Pedro tajin cuchomaj jas quel cubij waˈ ri xrilo aretak ri achijab ri e takom bi rumal ri tat Cornelio xeopan chiˈ ri uchibe chutaˈic we chilaˈ ri rachoch ri tat Simón.
18. Co xechˈawic chutaˈic we chilaˈ jekel wi jun tataˈ, Simón u biˈ, ri xukujeˈ cäbix Pedro che.
19. Tajin cächoman cˈu na ri tat Pedro chrij ri xucˈut ri Dios chuwäch aretak ri Lokˈalaj Espíritu xubij che: Chawilampeˈ, e cˈo oxib achijab tajin catquitzucuj.
20. Chatwalij baˈ, chatkaj cˈu na bic. Jat cucˈ, muban cˈu quieb a cˈux. Are ri in xinyoˈw takanic chque chi quepe che a chˈabexic, ―xcha ri Lokˈalaj Espíritu che ri tat Pedro.
21. Xkaj cˈu lok ri tat Pedro, xopan chilaˈ jawijeˈ e cˈo wi ri achijab ri e takom bi rumal ri tat Cornelio, xubij chque: In riˈ ri quintzucuj alak. ¿Jas tajquil alak wucˈ? ―xcha chque.
22. Ri e areˈ xechˈawic, xquibij: Uj takom lok rumal ri tat Cornelio, ri qui nimal jun ciento soldados. Are jun tataˈ ri jicom ranimaˈ, ri cäniman che ri Dios. Ri areˈ sibalaj nim quil wi, xukujeˈ sibalaj lokˈ chquiwäch conojel ri winak aj Israel. Xbix cˈu che rumal jun ángel ri xtak lok rumal ri Dios, chi cutak siqˈuixic la rech queˈ la cho rachoch, cuta cˈu na ri tzij ri cäbij la, ―xecha che.
23. Xeocsax cˈu pa ja rumal ri tat Pedro, xecanaj chilaˈ che ri jun akˈab. Chucab kˈij xewalijic, xeˈ cˈu ri tat Pedro cucˈ ri tataˈib. E rachiˈl jujun kachalal aj Jope.