Biblia en un año
Junio 27


Juan 12:1-26
1. Wakib kˈij craj na che ri nimakˈij Pascua aretak ri Jesús xeˈ pa Betania, ri tinimit ri jekel wi ri tat Lázaro ri xcˈastajisax rumal ri Jesús chquixol ri cäminakib.
2. Chilaˈ cˈut xcaˈn u banic jun wiˈm re benak kˈij chuyaˈic u kˈij ri Jesús. Ri nan Marta tajin cucoj ri wa puwiˈ ri mesa, are cˈu ri tat Lázaro jun ri areˈ tˈuyul chiˈ ri mesa rucˈ ri Jesús.
3. Te riˈ xpe ri nan María rucˈam niqˈuiaj litro cˈocˈalaj cunabal re kas nardo. Sibalaj cˈu pakal rajil waˈ we cunabal riˈ. Xukˈij chrij ri rakan ri Jesús, te cˈu riˈ xusuˈ rucˈ ru wiˈ. Ronojel cˈu ru pam ri ja xnoj che ru cˈocˈal ri cunabal.
4. Te riˈ jun chque ru tijoxelab ri Jesús, ri jun ri cäjachow na, ri Judas Iscariote ru cˈojol ri tat Simón, xubij:
5. ¿Jas che man xqˈuiyix ta waˈ we cˈocˈalaj cunabal riˈ che oxib cientos quetzales, xyiˈ ta cˈu ri puak chque ri mebaˈib? ―xchaˈ.
6. Man kas tzij tä cˈut chi ri tat Judas xa cutokˈobisaj qui wäch ri mebaˈib chi jeˈ xubij waˈ, xane rumal chi are jun elakˈom. Pu kˈab cˈu ri areˈ cˈo wi ri cˈolibal puak. Xa je riˈ xcowinic xrelakˈaj ri puak ri cˈo rucˈ.
7. Te riˈ xubij ri Jesús che: ¡Maban waˈ che ri ixok! U cˈolom cˈu bi ri cˈocˈalaj cunabal riˈ cˈä mäjok quinmukic.
8. Amakˈel cˈut e cˈo ri mebaˈib iwucˈ, are cˈu ri in man in cˈo tä iwucˈ amakˈel ronojel kˈij, ―xcha chque.
9. E qˈuia cˈu chque ri winak aj Israel xquito chi ri Jesús cˈo pa ri alaj tinimit Betania, xebeˈ cˈu jelaˈ man xuwi tä che rilic ri Jesús, xane xukujeˈ che rilic ri tat Lázaro ri xcˈastajisax rumal ri Jesús chquixol ri cäminakib.
10. Are cˈu ri qui nimakil sacerdotes xjunamataj ri qui chomanic chucämisaxic ri tat Lázaro xukujeˈ.
11. Rumal cˈu rech ri areˈ e qˈuia chque ri winak aj Israel tajin cäquitas quib chquij ri qui nimakil sacerdotes rech quecojon che ri Jesús.
12. E qˈuia winak e benak pa ri tinimit Jerusalén che ri nimakˈij Pascua. Chucab kˈij xquito chi ri Jesús copan na pa ri tinimit.
13. Te riˈ xquijol u xak tak palmas, xquicˈam bic, xebeˈ cˈu chucˈulaxic ri Jesús. Co xechˈawic, xquibij: ¡Chnimarisax u kˈij ri Dios! ¡Utz re ri petinak pa ru biˈ ri Kajaw Dios! ¡Tewchital baˈ ri nim takanel pa qui wiˈ ri winak aj Israel! ―xechaˈ.
14. Ri Jesús xurik jun burro, xquiejen cˈu chrij, jas ri cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic:
15. Mixej iwib, winak aj Sión. ¡Chiwilampeˈ! Petinak ri Jun ri cätakan na pi wiˈ, quiejeninak chrij jun burro,
16. ―cächaˈ. Pa tak ri kˈij riˈ ru tijoxelab ri Jesús man xquichˈob tä ri tajin cäbantajic. Te cˈu riˈ aretak xnimarisax u kˈij ri Jesús, xnaˈtaj chque chi ronojel waˈ ri quilom are tzˈibtal lok chrij ri Areˈ, ronojel cˈut bantajinak.
17. Ri winak ri e cˈo rucˈ ri Jesús aretak xusiqˈuij lok ri tat Lázaro pa ri mukubal, xucˈastajisaj cˈu chquixol ri cäminakib, xquitzijoj waˈ ri xquilo.
18. Rumal riˈ ri winak xebel lok chucˈulaxic ri Jesús, rumal chi xquetamaj we cajmabal etal riˈ ri xubano.
19. Are cˈu ri tataˈib fariseos xquibij chbil tak quib: Quil baˈ alak chi man cˈo tä jas cujcowin chubanic. ¡Chilampe alak! Conojel ri winak quebeˈ rucˈ, ―xechaˈ.
20. Chquixol ri winak ri e benak pa ri tinimit Jerusalén che kˈijilanic pa ri nimakˈij, e cˈo jujun winak aj Grecia.
21. We winak riˈ xeopan rucˈ ri tat Felipe ri aj Betsaida re Galilea, xquibochiˈj, xquibij che: Tat, cäkaj cäkil u wäch ri Jesús, ―xecha che.
22. Ri tat Felipe xeˈc, xubij che ri tat Andrés. Te cˈu riˈ ri quieb chic xebeˈc, xeˈquibij che ri Jesús.
23. Te riˈ ri Jesús xubij chque: Xurik ri kˈij ri cänimarisax nu kˈij in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak.
24. Kas tzij quinbij chiwe, chi we man cäkaj ri jun u wakˈäch trico pa ri ulew rech cäkˈayic, tajin wi riˈ xak jun u wakˈäch trico. We cˈu cäkˈayic, cätux na riˈ, cuya cˈu na qˈuia u wäch.
25. Apachin ta ne ri lokˈ cäril wi ru cˈaslemal, cäcäm na waˈ ri winak riˈ, cutzak na ronojel. Apachin cˈu ri man lokˈ taj cäril wi ru cˈaslemal cho we uwächulew, cutoˈ na u wiˈ riˈ, curik cˈu na ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic.
26. We cˈo jun ri craj cäpatänin chwe, chpet wucˈ. Jawijeˈ cˈu ri quincˈoji wi, chilaˈ xukujeˈ cäcˈoji wi na ri patänil we. We cˈo jun ri cäpatänin chwe, cäyiˈ na u kˈij rumal ri nu Tat, ―xcha chque.