Bible in one year
May 24


Luka 21:1-19
1. Na wen, ke liec nhial, ku jɔ kɔc juec e weuken tiŋ ke ke cuɛt kaken te wen ee ye Nhialic miɔɔc.
2. Ago tiiŋ tok tiŋ aya tiiŋ kuany nyin cin nɔm moc, ke cuɛt weu thiiakaŋ kaarou thin, ka cit niiliim.
3. Go lueel, yan, Wek lɛk eyic, yan, Tiiŋ kuany nyine tiiŋ cin nɔm moc aci kaŋ cuat thin awar kɔc kedhie:
4. kɔcke kedhie acik kaŋ cuat ten ee Nhialic miɔɔc ne juec e weuken: ku thŋe ne kuany wen kuɛɛny en nyin aci kedɛn bi en piir cuat thin ebɛn.
5. Na wen, a jam kɔc kɔk e kede luaŋdiit e Nhialic, kieer ci e kur e kur ci lak ku ka ci kɔc gam Nhialic, ke jɔ lueel, yan,
6. Na kake ka wɔiki, akool abik bɛn, kool bi ke dhuoor piny, ka cin kuur toŋ bi bɛ tɔu e kuur daŋ nɔm.
7. Goki thieec, yan, Bɛny e weet, bi kake jɔ tic nɛn? Ku bi kɔc akool ŋic ne ŋo kool kɔɔr ekake tuol?
8. Go lueel, yan, Yak rot tiit, ke we cii bi math: kɔc juec abik bɛn ne rinki, bik ku luelki, yan, Ya ki! ku, yan, Piny e guɔ thiɔk! Duoki ke kuany cok.
9. Ku te ya wek tɔɔŋ piŋ ayi awenwen e kɔc, duoki piɔth e pau: kake abik dhil kɔn tic; ku thok bi kaŋ thok aŋoot.
10. Go keek yɔɔk, yan, Jure abi tɔŋ yien jure, ku yin paane tɔŋ paane:
11. ku piny abi rot niɛŋ tɛɛn ku tɛɛn, ku bɔ cɔŋdit ku jɔɔk e kɔc thol; ku ka ye kɔc tiŋ agoki riɔɔc abik nu ayi kagook bɔ nhial.
12. Ku te ŋoote kake wei, ke we bii kɔc dɔm, ku yɔŋki week, ku leerki week e ɣoot ke Nhialic yiic, ku tɛɛuki week e aloc yiic, ku we bi aa bɛɛi e mahik niim ku bany niim ne biak de rinki.
13. Ku abi rot pɔk week ago aa caatɔdun.
14. Yen aa wek loŋ dhek e wepiɔth, ke we cii bi diɛɛr e wepiɔth ne beer ba wek aa beer:
15. we ba gam thook pɛlenɔm, ke koc de ater ne week ke ke cii beer beer kek kedun bi leu, ayi teer teer kek ne week aya.
16. Ku we bi kɔc e dhieth week nyiɛɛn, ku nyiin mithekɔckun week, ayi kɔc raan e week, ayi mathkun; ku kɔk ne weyiic abike tɔ nak abik thou.
17. Ku we bii kɔc maan kedhie ne biak de rinki.
18. Ku acin nhiem toŋ de wekniim bi maar.
19. We bi weikun yok ne guom aa wek kaŋ ŋiec guum.