Bible in one year
March 18


Marko 7:1-13
1. Na wen, ke Parithai gueer te nu yen, keke kɔc kɔk kɔc e loŋ gɔɔr, kɔc e bɔ Jeruthalem,
2. ku acik kɔc kɔk e kɔckɛn e piooce tiŋ ke ke ye kuin cam e ke rac cin, yen aye cin kene piny.
3. Ku Parithai, keke Judai ebɛn, aciki ye cam, te ŋoot kek e ke ken kecin piny aret, amukki ciɛɛŋ thɛɛr e kɔc dit:
4. ku te ye kek bɛn e thuukic, te ŋoot kek e ke ken waak, ke ke cie cam: ku kajuec kɔk anuki, ka cik dɔm, ku yek ke dot apiɛth, cit man e wɛk de biiny, ku wɛk de tony, ku athɛn ke malɔɔŋ, ku biook.
5. Na wen, ke Parithai ku kɔc e loŋ gɔɔr ke thiecki, yan, Na kɔckuon e piooce, eeŋo reec kek cieŋ e ciɛɛŋ thɛɛr e kɔc dit, ku yek knin cam ke ke ken kecin kɔn piny?
6. Go ke yɔɔk, yan, Ee yic en ke waan lueel nebi Yithaya ne kedun, wek kɔc de yac aguk, cit man ci e gɔɔr, yan, Kɔcke ayek a rieu e kethook, Ku amecki piɔth ne yɛn.
7. Lam ee kek a lam ee ɣɔric tei, Ku weetdɛn ee kek weet ee looŋ ke kɔc tei.
8. We ye loŋ de Nhialic pɔl, ku yak ciɛɛŋ thɛɛr e kɔc dot aril, ke cit wɛk de tony, ku biny, ku kajuec kɔk cit ekake ayak ke looi.
9. Go ke yɔɔk, yan, Thieithieei, rɛɛc aa wek loŋ de Nhialic rɛɛc, luɔi ba wek ciɛɛŋduon thɛɛr aa dot!
10. Aci Mothe lueel, yan, Ye wuur rieu keke moor; ku, yan, Raan e wun lɛk kerac ayi man, ke nakki abi thou:
11. ku week ayak lueel, yan, Te yooke raan wun ayi man, yan, Ke duɛɛr gam yin, ke bi yi muk, aci aa Korban, yen aye, Ke ci gam Nhialic;
12. ke we cii raan be pɔl e luoi lni en wun kedaŋ, ayi man;
13. aguɔki jam e Nhialic tɔ cin naamde ne ciɛɛŋduon thɛɛr: ku yak kajuec cit ekake looi ayadaŋ.