Bible za jeden rok
Smět 19


Lukáš 21:1-19
1. A když vzhlédl, spatřil bohaté, jak házejí své dary do pokladnice.
2. Tehdy spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky,
3. a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce.
4. Všichni totiž dávali dary Bohu ze svého nadbytku, ale tato[ žena] dala ze svého nedostatku všechno živobytí, které měla."
5. A když někteří říkali o chrámu, jak je ozdoben pěkným kamením a obětními dary, řekl:
6. "Přijdou dny, kdy[ z] toho, na co se díváte, nebude ponechán kámen na kameni: [všechno] bude zbořeno."
7. Zeptali se ho tedy: "Mistře, kdy to bude? A jaké[ bude] znamení[ času], kdy se to má stát?"
8. On pak řekl: "Dejte pozor, abyste nebyli svedeni. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: 'Já jsem[ Kristus]' a' Čas se přiblížil.' Nechoďte tedy za nimi.
9. Kdybyste pak uslyšeli o válkách a nepokojích, neděste se; neboť se to musí nejdříve dít, ale konec nebude hned."
10. Tehdy jim řekl: "Povstane národ proti národu a království proti království.
11. Na[ různých] místech budou veliká zemětřesení, hlady a mory a budou hrůzy a veliká znamení z nebe.
12. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou[ vás] pronásledovat. Budou[ vás] vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce.
13. Ale[ to] se vám obrátí ve svědectví.
14. Proto uložte ve svých srdcích, abyste si předem nerozmýšleli, jak máte odpovídat,
15. neboť já vám dám ústa i moudrost, proti které nebude moci mluvit ani obstát žádný[ z] vašich protivníků.
16. Budete však zrazováni i od rodičů a bratrů, [od] příbuzných i přátel a[ některé] z vás vydají na smrt.
17. A všichni vás budou kvůli mému jménu nenávidět,
18. ale ani vlas z vaší hlavy se rozhodně neztratí.
19. Svou vytrvalostí získejte své duše."