Biblija u jednoj godini


Listopad 20


Izaija 53:1-12
1. "Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina?"
2. Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio.
3. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut.
4. A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava.
5. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.
6. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.
7. Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio usta svojih. K'o jagnje na klanje odvedoše ga; k'o ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih.
8. Silom ga se i sudom riješiše; tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje živih ukloniše njega, za grijehe naroda njegova nasmrt ga izbiše.
9. Ukop mu odrediše među zločincima, a grob njegov bi s bogatima, premda nije počinio nepravde nit' su mu usta laži izustila.
10. Al' se Jahvi svidje da ga pritisne bolima. Žrtvuje li život svoj za naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžit' sebi dane i Jahvina će se volja po njemu ispuniti.
11. Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti.
12. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima plijen će dijeliti, jer sam se ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen, da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince.

Izaija 54:1-17
1. Kliči, nerotkinjo, koja nisi rađala; podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove! Jer osamljena više djece ima negoli udata, kaže Jahve.
2. Raširi prostor svog šatora, razastri, ne štedi platna svog prebivališta, produži mu užeta, kolčiće učvrsti!
3. Jer proširit ćeš se desno i lijevo. Tvoje će potomstvo zavladat' narodima i napučit će opustjele gradove.
4. Ne boj se, nećeš se postidjeti; na srami se, nećeš se crvenjeti. Zaboravit ćeš sramotu svoje mladosti i više se nećeš spominjati rugla udovištva svoga.
5. Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj, ime mu je Jahve nad Vojskama; tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov, Bog zemlje svekolike on se zove.
6. Jest, k'o ženu ostavljenu, u duši ucviljenu, Jahve te pozvao. Zar se smije otpustiti žena svoje mladosti, pita Bog tvoj.
7. "Za kratak trenutak ostavih tebe, al' u sućuti velikoj opet ću te prigrliti.
8. U provali srdžbe sakrih načas od tebe lice svoje, al' u ljubavi vječnoj smilovah se tebi," govori Jahve, tvoj Otkupitelj.
9. "Bit će mi k'o za Noinih dana, kad se zakleh da vode Noine neće više preplaviti zemlju; tako se zaklinjem da se više neću na tebe srditi nit' ću ti prijetiti.
10. Nek' se pokrenu planine i potresu brijezi, al' se ljubav moja neće odmać' od tebe, nit' će se pokolebati moj Savez mira," kaže Jahve koji ti se smilovao.
11. "O nevoljnice, vihorom vitlana, neutješna, gle, postavit ću na smaragd tvoje kamenje i na safir tvoje temelje.
12. Od rubina dići ću ti kruništa, vrata tvoja od prozirca, ograde ti od dragulja.
13. Svi će ti sinovi Jahvini biti učenici, i velika će biti sreća djece tvoje.
14. Na pravdi ćeš biti zasnovana. Odbaci tjeskobu, nemaš se čega bojati, odbaci strah jer ti se neće primaći.
15. Ako li te napadnu, neće doći od mene; tko se na te digne, zbog tebe će pasti.
16. Gle, ja sam stvorio kovača koji raspaljuje žeravu i vadi iz nje oružje da ga kuje. Ali stvorih i zatornika da uništava.
17. Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat ćeš da je zao svaki jezik što na te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene" - riječ je Jahvina.

Psalmi 113:1-4
1. Aleluja! Hvalite, sluge Jahvine, hvalite ime Jahvino!
2. Blagoslovljeno ime Jahvino sada i dovijeka!
3. Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino!
4. Uzvišen je Jahve nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje.

Izreka 26:17-19
17. Psa za uši hvata tko se, u prolazu, umiješa u raspru koja ga se ne tiče.
18. Kao bjesomučnik koji baca zublje, strelice i sije smrt,
19. takav je čovjek koji vara bližnjega svoga i veli: "Samo se našalih."

Efežanima 3:1-21
1. Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane...
2. Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas:
3. objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah.
4. Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo,
5. koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima:
6. da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po evanđelju,
7. kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove.
8. Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova
9. i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori,
10. da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja
11. zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
12. U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.
13. Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša!
14. Zato prigibam koljena pred Ocem,
15. od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji:
16. neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka
17. da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni
18. mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina
19. te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
20. Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti -
21. Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.