Bible in one year
June 20


John 12:1-26
1. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ϨⲀⲐⲎ ⲚⲤⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲈⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ.
2. ⲀⲨⲈⲒⲢⲈ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲆⲈⲒⲠⲚⲞⲚ ⲘⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ. ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲎϪ ⲚⲘⲘⲀϤ.
3. ⲘⲀⲢⲒⲀ ϬⲈ ⲀⲤϪⲒ ⲚⲞⲨⲖⲒⲦⲢⲀ ⲚⲤⲞϬⲚ ⲚⲚⲀⲢⲆⲞⲤ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲔⲎ ⲈⲚⲀϢⲈ ⲤⲞⲨⲚⲦⲤ ⲀⲤⲦⲰϨⲤ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϤⲰⲦⲈ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎ ⲦⲈ ϨⲘ ⲠϤⲰ ⲚⲦⲈⲤⲀⲠⲈ. ⲀⲠⲎⲒ ⲆⲈ ⲘⲞⲨϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲦⲞⲒ ⲘⲠⲤⲞϬⲚ.
4. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.
5. ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨϮ ⲠⲈⲈⲒⲤⲞϬⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϢⲘⲚⲦ ϢⲈ ⲚⲤⲀⲦⲈⲈⲢⲈ ⲚⲤⲈⲦⲀⲀⲨ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ.
6. ⲚⲦⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ. ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈϤⲢⲞⲞⲨϢ ⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲚϨⲎⲔⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲢⲈϤϪⲒⲞⲨⲈ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲄⲖⲰⲤ ⲤⲞⲔⲞⲘⲞⲚ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚⲈϤϨⲰϤⲦ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ.
7. ⲠⲈϪⲀϤ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ⲀⲖⲰⲦⲚ ϨⲀⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲀⲔⲀⲈⲒⲤⲈ.
8. ⲚϨⲎⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚϮ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ.
9. ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ϤⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ
10. ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲠⲔⲈⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ
11. ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ϨⲀϨ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲂⲎⲔ ⲈⲦⲂⲎⲎ ⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
12. ⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲈⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲎⲨ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ
13. ⲀⲨϪⲒ ⲚϨⲈⲚⲂⲀ ϨⲚ ϨⲈⲚⲂⲚⲚⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲰⲤⲀⲚⲚⲀ. ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲦⲈ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ.
14. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϨⲈ ⲈⲨⲈⲒⲰ ⲀϤⲀⲖⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ.
15. ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ ⲦϢⲈⲈⲢⲈ ⲚⲤⲒⲰⲚ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲠⲞⲨⲢⲢⲞ ⲚⲎⲨ ⲚⲈ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲤⲎϬ ⲚⲈⲒⲰ.
16. ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲘⲠⲞⲨⲈⲒⲘⲈ ⲈⲚⲀⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲢⲠⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲤⲎϨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨⲀⲀⲨ ⲚⲀϤ.
17. ⲚⲈϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ ϪⲈ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ.
18. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲀⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ ϪⲈ ⲀϤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀϤⲢⲠⲈⲒⲘⲀⲒⲚ.
19. ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ϬⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϮϨⲎⲨ ⲀⲚ ⲖⲖⲀⲀⲨ. ⲈⲒⲤ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀϤⲂⲰⲔ ϨⲒ ⲠⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ.
20. ⲚⲈⲨⲚ ϨⲈⲚⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲂⲎⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠϢⲀ.
21. ⲚⲀⲒ ϬⲈ ⲀⲨϮ ⲠⲈⲨⲞⲒ ⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲂⲎⲆⲤⲀⲒⲆⲀ ⲚⲦⲄⲀⲖⲒⲖⲀⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲈⲠⲤⲰⲠϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
22. ⲀⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲈⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲈⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ. ⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲆⲈ ⲚⲘ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
23. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲀⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϪⲒ ⲈⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ.
24. ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲘⲦⲂⲖⲂⲒⲖⲈ ⲚⲤⲞⲨⲞ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲤⲘⲞⲨ ϢⲀⲤϬⲰ ⲘⲀⲨⲀⲀⲤ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ϢⲀⲤϮ ⲞⲨⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲚⲀϢⲰϤ.
25. ⲠⲈⲦⲘⲈ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ϤⲚⲀⲤⲞⲢⲘⲈⲤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲘⲞⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ϤⲚⲀϨⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.
26. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲚⲀⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲀⲔⲈⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲀⲒ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲀⲦⲀⲒⲞϤ.