Bible in one year
July 17


Acts 10:1-23
1. ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ϨⲚ ⲔⲀⲒⲤⲀⲢⲒⲀ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ. ⲞⲨϨⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲠⲒⲢⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲐⲒⲦⲀⲖⲒⲔⲎ.
2. ⲈⲨⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲠⲈ ⲈϤⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲎⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲈϢⲀϤⲢ ϨⲀϨ ⲘⲘⲚⲦⲚⲀ ⲘⲠⲖⲀⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈϤⲤⲞⲠⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ.
3. ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲨϨⲞⲢⲞⲘⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠ ⲮⲒⲦⲈ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ. ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ϢⲀⲢⲞϤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲈ.
4. ⲚⲦⲈⲢⲈϤϬⲰϢⲦ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲀϤⲢϨⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲈⲔϢⲖⲎⲖ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲔⲘⲚⲦⲚⲀ. ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲨⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.
5. ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲘⲀϪⲞⲞⲨ ⲚϨⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ ⲚⲄⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ.
6. ⲈϤⲞⲨⲎϨ ϨⲀϨⲦⲚ ⲞⲨⲀ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲂⲀⲔϢⲀⲀⲢ. ⲠⲀⲒ ⲈⲢⲈⲠⲈϤⲎⲒ ϨⲒϪⲚ ⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ.
7. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲂⲰⲔ ⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲤⲚⲀⲨ ⲚⲚⲈϤϨⲘϨⲀⲖ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲘⲀⲦⲞⲒ ⲚⲢⲘⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲠⲢⲞⲤⲔⲀⲢⲦⲈⲢⲒ ⲈⲢⲞϤ.
8. ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲈ ϢⲀϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀϤϪⲞⲞⲨⲤⲈ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ.
9. ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲨⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ. ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦϪⲈⲚⲈⲠⲰⲢ ⲈϢⲖⲎⲖ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲚϪⲠ ⲤⲞ.
10. ⲀϤϨⲔⲞ ⲆⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲢϨⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲰⲘ. ⲈⲨⲤⲞⲂⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲀϤ. ⲀⲨⲈⲄⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ.
11. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲠⲈ ⲈⲤⲞⲨⲎⲚ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲈⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲦⲞⲠ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲂⲞⲤ. ⲈⲨⲬⲀⲖⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ.
12. ⲈⲢⲈ ⲚⲦⲂⲚⲞⲞⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲚϪⲀⲦϤⲈ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲚϨⲀⲖⲀⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ.
13. ⲀⲨⲤⲘⲎ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲠⲈⲦⲢⲈ ϢⲰⲰⲦ ⲚⲄⲞⲨⲰⲘ.
14. ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲰⲢ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲒⲞⲨⲈⲘ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲚⲈϨ ⲈϤϪⲀϨⲘ ⲎⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ.
15. ⲀⲦⲈⲤⲘⲎ ⲆⲈ ⲞⲚ ϢⲰⲠⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲘⲠⲘⲈϨⲤⲈⲠ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲂⲂⲞⲞⲨ ⲚⲦⲞⲔ ⲘⲠⲢϪⲀϨⲘⲞⲨ.
16. ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚϢⲘⲦⲤⲰⲰⲠ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲒ ⲠⲈⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲞⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ.
17. ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲀⲠⲞⲢⲢⲒ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲈⲒϨⲞⲢⲞⲘⲀ ⲚⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲒⲤ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲤⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲀⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲢⲘⲠⲢⲞ
18. ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲀⲨϪⲚⲞⲨⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲞⲨⲎϨ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ. ⲠⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ.
19. ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϨⲞⲢⲞⲘⲀ. ⲠⲈϪⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲔ.
20. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲄⲘⲞⲞϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲚⲄⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲚⲦⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲤⲈ.
21. ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ. ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲒ. ⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲖⲞⲒϬⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲒ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲤ.
22. ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲞⲨϨⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲈϤⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲨⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲀⲨⲦⲤⲈⲂⲈ ⲈⲒⲀⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲚⲤⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲈϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲔ.
23. ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ϬⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀϤϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲤⲦⲈ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲀⲨⲰ ϨⲞⲈⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲠⲠⲎ ⲀⲨⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀϤ.