Bible in one year
May 23


Luke 21:1-19
1. ⲀϤϤⲒⲀⲦϤ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲨⲚⲞⲨϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲆⲰⲢⲞⲚ ⲈⲠⲄⲀⲌⲞⲪⲨⲖⲀⲔⲒⲞⲚ.
2. ⲀϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲨⲬⲎⲢⲀ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲈⲤⲚⲞⲨϪⲈ ⲈⲘⲀⲨ ⲖⲖⲈⲠⲦⲞⲚ ⲤⲚⲀⲨ.
3. ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲀⲘⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲒⲬⲎⲢⲀ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲀⲤⲚⲞⲨϪⲈ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ
4. ⲚⲦⲀ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈϪ ⲚⲈⲨⲆⲰⲢⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤϢⲰⲰⲦ ⲠⲈⲦⲚⲦⲀⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲤⲚⲞϪϤ.
5. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲢⲠⲈ ϪⲈ ⲚⲈϤⲔⲞⲤⲘⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚⲰⲚⲈ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ⲚⲘ ϨⲈⲚⲀⲚⲀⲐⲈⲘⲀ.
6. ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ. ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲎⲨ ⲈⲚⲤⲈⲚⲀⲔⲀ ⲞⲨⲰⲚⲈ ⲀⲚ ϨⲒϪⲚ ⲞⲨⲰⲚⲈ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲈⲘⲠⲞⲨⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ.
7. ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲆⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲤⲀϨ. ⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲦⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲘⲀⲈⲒⲚ ⲈⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ.
8. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϬⲰϢⲦ ⲘⲠⲢⲠⲖⲀⲚⲀ ⲞⲨⲚ ϨⲀϨ ⲄⲀⲢ ⲚⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈⲨⲞⲒϢ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲢⲞⲨⲈϨ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲤⲰⲞⲨ.
9. ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲈϨⲈⲚⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲚⲘ ϨⲈⲚϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲘⲠⲢⲢϨⲞⲦⲈ. ϨⲀⲠⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈ ⲚⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲢⲈ ⲐⲀⲎ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ.
10. ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ. ⲞⲨⲚ ⲞⲨϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈϪⲚ ⲞⲨϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲢⲞ.
11. ϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲚⲔⲘⲚⲦⲞ ⲚⲘ ϨⲈⲚϨⲔⲞ ⲔⲀⲦⲀ ⲘⲀ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲖⲞⲒⲘⲞⲤ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ. ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚϨⲞⲦⲈ ⲚⲘ ϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲘⲘⲀⲒⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ.
12. ϨⲀⲐⲎ ⲆⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲤⲈⲚⲀϬⲈⲠ ⲦⲎⲞⲨⲦⲚ ⲤⲈⲚⲀⲆⲒⲰⲔⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲨϮ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲘⲚ ⲚⲈϢⲦⲈⲔⲰⲞⲨ ⲈⲨϪⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲚⲈⲢⲢⲰⲞⲨ ⲚⲘ ⲚϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ
13. ⲤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲨⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ.
14. ⲔⲀⲀⲤ ϬⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲈⲦⲘⲘⲈⲖⲈⲦⲀ ⲈⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲌⲈ.
15. ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ϮⲚⲀϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲘ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲤⲈⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲀⲚ ⲈϮ ⲎⲈⲞⲨⲰϨⲘ ⲞⲨⲂⲎⲤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ.
16. ⲤⲈⲚⲀϮ ⲦⲎⲞⲨⲦⲚ ⲆⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲦⲚⲒⲞⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲤⲚⲎⲞⲨ. ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚϢⲂⲈⲈⲢ ⲚⲤⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ
17. ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ.
18. ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈⲨϤⲰ ϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚⲀⲠⲈ.
19. ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϪⲠⲞ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲈⲦⲚⲮⲨⲬⲎ.