Bible in one year
September 19


1 Corinthians 11:17-34
17. ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ϮⲠⲀⲢⲀⲄⲄⲈⲒⲖⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲒⲈⲠⲀⲒⲚⲞⲨ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲀⲚ ⲈⲨϪⲒⲤⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨϨⲂⲂⲈ.
18. ϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ϮⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲠⲰⲢϪ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ϮⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ.
19. ϨⲀⲠⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈ ϨⲈⲚϨⲀⲒⲢⲈⲤⲒⲤ ϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲈⲢⲈ ⲚⲔⲈⲤⲰⲦⲠ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ.
20. ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ϬⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲚⲞⲨⲔⲨⲢⲒⲀⲔⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈⲞⲨⲞⲘϤ.
21. ⲠⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ⲠⲞⲨⲀ ⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈϤⲆⲒⲠⲚⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲚ ϨⲔⲀⲈⲒⲦ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲦⲀϨⲈ.
22. ⲘⲎ ⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲎⲦⲚ ⲎⲈⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲰ ϪⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚϮϢⲒⲠⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲀⲨ ⲦⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲦⲀⲈⲠⲀⲒⲚⲞⲨ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲚϮⲈⲠⲀⲒⲚⲞⲨ ⲀⲚ.
23. ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲒⲦⲀⲀϤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲀⲀϤ ⲚϨⲎⲦⲤ. ⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲔ
24. ⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲀϤⲠⲞϢϤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲀⲀϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲀⲢⲒⲠⲀⲒ ⲈⲠⲀⲢⲘⲈⲈⲨⲈ.
25. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀⲠⲞⲦ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲦⲢⲈⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲒⲀⲠⲞⲦ ⲠⲈ ⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲚⲂⲢⲢⲈ ϨⲘ ⲠⲀⲤⲚⲞϤ. ⲀⲢⲒⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲠⲤ ⲚⲤⲞⲠ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲤⲰ ⲈⲠⲀⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ.
26. ⲤⲞⲠ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲒⲞⲈⲒⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲰ ⲘⲠⲀⲠⲞⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲘⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϢⲀⲚⲦϤⲈⲒ.
27. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲞⲈⲒⲔ ⲚϤⲤⲰ ⲘⲠⲀⲠⲞⲦ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚϤⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ. ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲈⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ.
28. ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲆⲈ ⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲞⲈⲒⲔ. ⲀⲨⲰ ⲚϤⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲀⲠⲞⲦ.
29. ⲠⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲄⲀⲢ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲰ ⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲤⲰ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲔⲢⲒⲘⲀ ⲈⲚϤⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ
30. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲚ ϨⲀϨ ϢⲰⲚⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲖⲈϪⲖⲰϪ. ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲔⲞⲦⲔ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ.
31. ⲈⲚⲈⲚⲘⲞⲨϢⲦ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲈⲨⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ.
32. ⲈⲨⲔⲢⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲈⲨϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲦϬⲀⲈⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ
33. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲀϨⲈ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ.
34. ⲠⲈⲦϨⲔⲀⲈⲒⲦ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈϤⲎⲈⲒ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲨⲔⲢⲒⲘⲀ. ϮⲚⲀⲦⲈϢ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲈⲒϢⲀⲚⲈⲒ.