Bible in one year
June ২১


John 12:1-26
1. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ϦⲀϪⲈⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲀⲤⲬ ⲀⲀϤⲒ ⲈⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲘⲘⲞϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ.
2. ⲀⲨⲈⲢ ⲞⲨⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀⲤϢⲈⲘϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲚⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲢⲞⲦⲈⲂ ⲚⲈⲘⲀϤ.
3. ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲞⲨⲚ ⲀⲤϬⲒ ⲚⲞⲨⲖⲒⲦⲢⲀ ⲚⲤⲞϪⲈⲚ ⲚⲦⲈⲞⲨⲚⲀⲢⲆⲞⲤ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲔⲎ ⲈⲚⲀϢⲈ ⲚⲤⲞⲨⲈⲚϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲐⲰϨⲤ ⲚⲚⲈⲚϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϤⲞⲦⲞⲨ ⲘⲠϤⲰⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲤⲀⲪⲈ ⲀⲠⲒⲎⲒ ⲆⲈ ⲘⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲐⲞⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲞϪⲈⲚ.
4. ⲠⲈϪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲈⲦⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎⲤ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤⲚⲀⲦⲎⲒϤ.
5. ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲠⲀⲒⲤⲞϪⲈⲚ ⲘⲠⲞⲨⲦⲎⲒϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀ ⲦⲚⲤⲀⲐⲈⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒϨⲎⲔⲒ.
6. ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤϪⲞϤ ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲤⲈⲢⲘⲈⲖⲒⲚ ⲚⲀϤ ϦⲀ ⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲚⲈⲞⲨⲢⲈϤϬ ⲒⲞⲨⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲠⲒⲄⲖⲰⲤⲞⲔⲞⲘⲞⲚ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲎ ⲈϢⲀϤϨⲒⲦⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲈϢⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ.
7. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲬⲀⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲀⲔⲰⲤ.
8. ⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲄⲀⲢ ⲤⲈⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ.
9. ⲀⲨⲈⲘⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϤⲞϢ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ϤⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲔⲈⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ
10. ⲀⲨⲈⲢⲞⲨⲤⲞϬⲚⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲠⲔⲈⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ
11. ϪⲈ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲚⲀⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ϨⲎⲖ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲠⲈ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
12. ⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲆⲈ ⲠⲒⲘⲎϢ ⲈⲦⲞϢ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲠϢⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲖⲎⲘ
13. ⲀⲨϬⲒ ⲚϨⲀⲚⲂⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲂⲈⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲰⲤⲀⲚⲚⲀ ϤⲤⲘⲀⲢⲰⲞⲨⲦ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲘⲠⲒⲤⲖ.
14. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲈⲰ ⲀϤⲀⲖⲎⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ.
15. ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ⲦϢⲈⲢⲒ ⲚⲤⲒⲰⲚ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲈⲞⲨⲢⲞ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲈϤⲦⲀⲖⲎⲞⲨⲦ ⲈⲞⲨⲤⲎ ϪⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲞⲨⲈⲰ.
16. ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲈ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲘⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀϤϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲦⲞⲦⲈ ⲀⲨⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲈⲦⲀⲨⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚⲀϤ.
17. ⲚⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲎϢ ⲈⲚⲀϤⲚⲈⲘⲀϤ ϪⲈ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ.
18. ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲎϢ ϪⲈ ⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲀϤⲈⲢ ⲠⲀⲒⲘⲎⲒⲚⲒ.
19. ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲞⲨⲚ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲒⲤ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲤⲀⲘⲈⲚϨⲎϤ.
20. ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲠϢⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲞⲨⲰϢⲦ.
21. ⲚⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲨⲒ ϨⲀ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲠⲒⲢⲈⲘⲂⲎ ⲐⲤⲀⲒⲆⲀ ⲚⲦⲈϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
22. ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲀⲚⲆⲢⲈⲀⲤ ⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲤ ⲀⲨⲒ ⲀⲨϪⲞⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.
23. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲤⲒ ⲚϪⲈϮⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϬⲒⲰⲞⲨ.
24. ⲀⲘⲎⲚ ⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲢⲈϢⲦⲈⲘ ϮⲚⲀⲪⲢⲒ ⲚⲤⲞⲨⲞ ϨⲈⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲤⲘⲞⲨ ⲚⲐⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲤ ⲈϢⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ϢⲀⲤⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ.
25. ⲪⲎ ⲈⲐⲘⲈⲒ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈϤⲈⲦⲀⲔⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲘⲞⲤϮ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈϤⲈⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ.
26. ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲘⲀ ⲈϮϢⲞⲠ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲢⲈϤϢⲈⲘϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲢⲈϤϢⲈⲘϢⲒ ⲚⲎⲒ ϤⲚⲀⲈⲢⲦⲒⲘⲀⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ.