Bible in one year
July 22


Acts 10:1-23
1. ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲔⲈⲤⲀⲢⲒⲀ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲈⲞⲨⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲤⲠⲨⲢⲀ ⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ϮϨⲨⲆⲀⲖⲒⲔⲎ.
2. ⲈⲞⲨⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲠⲈ ⲈϤⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲎⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲘⲈⲐⲚⲀⲎⲦ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲦⲰⲂϨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ.
3. ⲀϤⲚⲀⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞⲢⲀⲘⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ϢⲀⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲪⲚⲀⲨ ⲚⲀϪⲠ ⲐⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲈ.
4. ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦϢⲞⲠ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲈⲔⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲔⲘⲈⲐⲚⲀⲎⲦ ⲀⲨⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲞⲨⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.
5. ϮⲚⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ ⲘⲀⲢⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ.
6. ⲪⲀⲒ ϤϪⲀⲖⲎⲞⲨⲦ ⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲈ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲒⲂⲀⲔϢⲀⲢ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤⲎⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ.
7. ⲈⲦⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲂⲰⲔ ⲂⲚⲦⲀϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲀⲦⲞⲒ ⲚⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲎⲚ ⲈⲢⲞϤ.
8. ⲈⲦⲀϤϪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲈⲒⲞⲠⲠⲎ.
9. ⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲆⲈ ⲈⲨⲘⲞϢⲒ ϨⲒ ⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϦⲰⲚⲦ ⲈϮⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϪⲈⲚⲈⲪⲰⲢ ⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲘⲪⲚⲀⲨ ⲚⲀϪⲠ.
10. ⲚⲈ ⲀϤϨⲔⲞ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲈⲨⲤⲞⲂϮ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲦⲰⲘⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ.
11. ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲪⲈ ⲈⲤⲞⲨⲎⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲈⲨⲬⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲂⲰⲤ ⲚⲒⲀⲨ ⲚⲆ ⲚⲀⲢⲬⲎ.
12. ⲈⲨⲬⲎ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚϪⲈⲚⲒϤⲦⲈⲪⲀⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϬⲀⲦϤⲒ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ.
13. ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲠⲈⲦⲢⲈ ϢⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲰⲘ.
14. ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲪⲰⲢ ⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲒⲞⲨⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲈⲚⲈϨ ⲈϤϬⲀϦⲈⲘ ⲒⲈ ⲈϤⲤⲞϤ.
15. ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈϮⲤⲘⲎ ⲘⲪⲘⲀϨⲤⲞⲠⲂ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲞⲨⲂⲰⲞⲨ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϬⲀϦⲘⲞⲨ.
16. ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϢⲀ ⲄⲚⲤⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲰⲖⲒ ⲘⲠⲒⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲈⲦⲪⲈ.
17. ϨⲰⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲘⲈⲨⲒ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚϦⲢⲎ ⲒⲚϦⲎⲦϤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲞⲢⲀⲘⲀ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲚϪⲈⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲈⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲚⲤⲀⲠⲎⲒ ⲚⲤⲒⲘⲰⲚ ⲀⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒⲢⲈⲚ ⲠⲒⲠⲨⲖⲰⲚ
18. ⲈⲦⲀⲨⲘⲞⲨϮ ⲚⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲀⲚ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϤϪⲀⲖⲎⲞⲨⲦ ⲈⲠⲀⲒⲘⲀ.
19. ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲞϬⲚⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒϨⲞⲢⲀⲘⲀ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲆⲈ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲤ ⲄⲚⲢⲰⲘⲒ ⲤⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲔ.
20. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲰⲚⲔ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚⲔⲞⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲂⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ.
21. ⲈⲦⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϢⲀ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲠⲒϨⲰⲂ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ.
22. ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲚⲎⲖⲒⲞⲤ ⲠⲒⲈⲔⲀⲦⲞⲚⲦⲀⲢⲬⲞⲤ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲒϢⲖⲞⲖ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲈⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲤⲰⲔ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ ⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲞⲦⲔ.
23. ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲀϤϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈϤⲢⲀⲤϮ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲔⲈⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲒⲞⲠⲠⲎ.