Bible in one year
May 22


Luke 21:1-19
1. ⲈⲦⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲆⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈϨⲀⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ⲈⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲞⲨⲆⲰⲢⲞⲚ ⲈⲚⲒⲄⲀⲌⲞⲪⲨⲖⲀⲔⲒⲞⲚ.
2. ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ϨⲰⲤ ⲚϨⲎⲔⲒ ⲈⲤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲘⲀⲨ ⲚⲖⲈⲠⲦⲞⲚ Ⲃ-.
3. ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲖⲎⲐⲰⲤ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲦⲀⲒⲬⲎⲢⲀ ⲚϨⲎⲔⲒ ⲀⲤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ
4. ⲈⲦⲀ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲚⲒⲆⲰⲢⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲐⲀⲒ ⲚⲐⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲤⲈⲢϦⲀⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈⲤⲰⲚϦ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲚⲀϤⲚⲦⲀⲤ ⲀⲤϨⲒⲦϤ.
5. ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ϪⲈ ⲀⲨⲤⲈⲖⲤⲰⲖϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲰⲚⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲀⲚⲀⲐⲎⲘⲀ ⲠⲈϪⲀϤ
6. ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲤⲈⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲤⲈⲚⲀⲬⲀ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲀⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲤⲈⲚⲀⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ.
7. ⲀⲨϢⲈⲚϤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲀⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲐⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲚⲀⲒ ⲚⲞⲨⲒ ⲈϢⲰⲠⲒ.
8. ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈⲢⲤⲰⲢⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲒ ⲈⲠⲀⲢⲀⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲤⲎⲞⲨ ϦⲰⲚⲦ ⲘⲠⲈⲢⲘⲞϢⲒ ⲤⲀⲪⲀϨⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ.
9. ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϨⲀⲚⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲘⲠⲈⲢⲚⲞⲨϢⲠ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲒϪⲰⲔ.
10. ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈϤⲈⲦⲰⲚϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ.
11. ϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚⲘⲈⲚ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚϨⲂⲰⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲘⲀ ϨⲀⲚϨⲞϮ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ.
12. ϦⲀϪⲈⲚ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲈⲈⲚ ⲚⲞⲨϪⲒϪ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲨϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈϨⲀⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲦⲈⲔⲰⲞⲨ ⲈⲨⲒⲚⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲎⲄⲈⲘⲰⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ
13. ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲨⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ.
14. ⲬⲀⲤ ⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲢⲘⲈⲖⲈⲦⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞϤ.
15. ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ϮⲚⲀϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲐⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲚⲀϢϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀⲤ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲤⲈⲚⲀϢⲞⲨⲰϨⲈⲘ ⲞⲨⲂⲎⲤ ⲀⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ.
16. ⲤⲈⲚⲀϮ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲒⲞϮ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀϦⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ
17. ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲘⲞⲤϮ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲢⲀⲚ.
18. ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨϤⲰⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲪⲈ ⲚⲚⲈϤⲦⲀⲔⲞ.
19. ⲚϦⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲦⲈⲦⲈⲚϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲪⲞ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ.