Библията за една година


Октомври 17


Исая 53:1-12
1. Кой е повярвал известието ни? И на кого се е открила мишцата Господна?
2. Защото израсна пред Него като отрасъл, И като корен от суха земя; Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме, Нито красота та да Го желаем.
3. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; И, както човек, от когото отвръщат хората лице, Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.
4. Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен.
5. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него [дойде] наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
6. Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
7. Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.
8. Чрез угнетителен съд биде грабнат; А кой от Неговия род разсъждаваше, Че биде отсечен отсред земята на живите Поради престъплението на Моите люде, върху които [трябваше] да падне ударът?
9. И определиха гроба Му между злодеите, Но по смъртта Му при богатия; Защото не беше извършил неправда, Нито имаше измама в устата Му.
10. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал; Когато направиш душата Му принос за грях, Ще види потомството, ще продължи дните Си, И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.
11. Ще види [плодовете] от труда на душата Си и ще се насити; Праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, И Той ще се натовари с беззаконията им.
12. Затова ще Му определя дял между великите, И Той ще раздели корист със силните, Защото изложи душата Си на смърт И към престъпници биде причислен, И [защото] взе на Себе Си греховете на мнозина И ходатайствува за престъпниците.

Исая 54:1-17
1. Весели се, неплодна, която не раждаш; Запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане; Защото повече са чадата на самотната, Нежели чадата на омъжената, казва Господ.
2. Уголеми мястото на шатъра си, И нека разширят завесите на жилищата ти; Не се скъпи; продължи въжетата си И закрепи колчетата си.
3. Защото ще се разпространиш надясно и наляво; Потомството ти ще завладее народите И ще населят запустелите градове.
4. Не бой се, защото не ще бъдеш поругана; И не се смущавай, защото не ще бъдеш посрамена; Защото ще забравиш срама, [който си изпитвала] в младостта си, И няма вече да помниш укора, [който си носила] във вдовството си.
5. Защото твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите; И изкупителят ти е Светият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя.
6. Защото Господ те повика като жена оставена и наскърбена духом, Да! жена [взета] в младост, а [после] отхвърлена, казва твоят Бог.
7. Оставих те за малко време; Но с голяма милост ще те прибера.
8. В изобилието на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг; Но с вечна благост ще се смиля за тебе, Казва Господ Изкупителят ти.
9. Защото за Мене това е [като] Ноевите води; Понеже, както се заклех, че Ноевите води не ще наводнят вече земята, Така се заклех, че вече няма да се разгневя на тебе, нито да те смъмря.
10. Защото, ако и да изчезнат планините И да се поместят хълмовете, Пак Моята благост няма да се оттегли от тебе, И заветът Ми на мир няма да се помести, Казва Господ, Който ти показва милост,
11. От наскърбена, смутена, безутешна, Ето, Аз ще постеля камъните ти в красиви цветове, И ще положа основите ти от сапфири;
12. Ще направя кулите ти от рубини, Портите ти от антракс, И цялата ти ограда от отбрани камъни.
13. Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти.
14. С правда ще се утвърдиш; Далеч ще бъдеш от угнетението, защото не ще се боиш, - [Далеч] от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе.
15. Ето, всички може да се съберат против [тебе], обаче, не чрез Мене; Всички ония, които се събират против тебе, ще паднат пред тебе.
16. Ето, Аз създадох ковача, Който раздухва въглищата в огъня И изковава оръдие за работата си; Аз създадох и разорителя за да съсипва.
17. Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ.

Псалми 113:1-4
1. (По слав. 112). Алилуия. Хвалете слуги Господни, Хвалете името Господно.
2. Да бъде името Господно благословено От сега и до века.
3. От изгряването на слънцето до захождането му Името Господно е за хваление.
4. Господ е високо над всичките народи; Неговата слава е над небесата.

Притчи 26:17-19
17. Минувачът, който се дразни с чужда разпра, Е като оня, който хваща куче за ушите.
18. Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт,
19. Така е човекът, който измамя ближния си, И казва: Не сторих ли [това] на шега?

Ефесяни 3:1-21
1. Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас езичниците, -
2. понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,
3. че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце [ви] писах,
4. от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна),
5. която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,
6. а [именно], че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,
7. на което станах служител според Божията благодат, - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.
8. На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;
9. и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,
10. тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,
11. според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;
12. в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;
13. за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава, -
14. затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],
15. от Когото носи името [си] всеки род на небесата и на земята,
16. да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,
17. чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта
18. да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,
19. и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
20. А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
21. на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.