Bible in one year
June 26


Yuhenna 12:1-26
1. lliġ sul qaman sḍiṣ-uwssan i-lɛid n-usurf, yašk-id yasuɛ s-uduwwar n-bitɛanya, s-dar liɛazr lli-d-issnkr zġ-lmut.
2. skrn i-yasuɛ imnsi, ar-fllasn-ttsh̬h̬ar marta, ig liɛazr yan zġ-ġwilli gawrnin ar-šttan d-yasuɛ.
3. tnkr maryam tawi-d yat-tbuqqalt n-tujjut n-nardin iṣfan, iggut-watig-ns bahra. tẓġur srs iwurzan n-yasuɛ, ar-as-tsfaḍ iwurzan s-wazzar-ns. tɛmmr-tgmmi s-waḍu n-tujjut-an.
4. imil isawl-d yan zġ-imḥḍarn-ns, a-t-igan d-yahuda ish̬aryuṭ lli-ra-t-izznz, yini-asn:
5. «mah̬ a-ur-tnz tujjut-ad? mrad is-tnza ra-di-tawi kraḍ id-miyya n-nnuqrt, nfk-tn i-imẓlaḍ.»
6. urd lhmm n-imẓlaḍ a-t-in-igan aylliġ inna ġmkad. inna-t ašku amh̬h̬ar a-iga. nttan a-dar-illa ṣṣnduq-nsn, kra-n-gis-gan ar-zgis-itakʷr.
7. isawl yasuɛ yini-asn: «adjat-stt ad-as-yili mayad ar ass n-tmḍlt-inu.
8. rad-bdda-didun-ilin imẓlaḍ, imma nkki ur-rad-bdda-didun-iliġ.»
9. iggut ma-isfldn is-illa yasuɛ ġ-bitɛanya, ffuġn-d aškin-d s-dars. urd ġir yasuɛ kad-ran walaynni ran ad-ẓrn ula liɛazr lli-d-issnkr zġ-lmut.
10. mšawarn inmġurn n-tgmmi n-rbbi ad-nġn liɛazr ula ntta,
11. ašku f-ssibt-ns ayd-s-wrrin mddn ggutnin n-ayt-yudaya ar-tamnn s-yasuɛ.
12. ndid azkka sfldn mddn is-yumẓ yasuɛ aġaras yakmur-n s-urušalim. iggut ġ-urušalim ma-d-yuškan ad-zzrin lɛid ġin.
13. ffuġn-d ġakudan a-t-id-mnaggarn, asin talḍayin n-tayniwin, ar-talln awal-nsn ar-ttinin: «huṣanna, ambarki a-iga ġwad-d-yuškan s-ism n-sidi rbbi. ambarki a-iga-ugllid n-ayt-rbbi.»
14. yasuɛ yufa yan-usnus ini fllas ġmklli ityaran ġ-warra n-rbbi:
15. «ad-ur-tiksaḍm ay-ayt-urušalim. hay-agllid-nnun ifta-d f-usnus.»
16. mayad ur-t-fhimn imḥḍarn-ns ġ-uwssan-an, walaynni tiġurdin n-ma-ityalal yasuɛ s-lmjd fhmn izd fllas a-f-tyaran iwaliwn-ad, ktin-d mad-as-skrn mddn.
17. ar-fllas-akkan tugga kullu willi ẓranin mamnk a-n-iġra i-liɛazr ġ-umḍḍal issnkr-t-id zġ-lmut.
18. iggut ma-isfldn f-lmɛjizt lli-iskr, mayan a-f-d-munn s-kigan a-t-id-mnaggarn.
19. ar-ttinin ifarisin i-ngratsn: «hati ur-nẓḍar i-yat. ar-dars-ttazzal kullu ddunit.»
20. llan ġin kra n-mddn n-ayt-tmizar yaḍni ġ-gr willi-d-uškanin ad-tɛbadn ġ-urušalim ġ-uwssan l-lɛid.
21. aškin-d dar filibbus lli-igan gu-bitṣayda ġ-tmazirt n-jalil, inin-as: «a-sidi, nra a-nẓr yasuɛ.»
22. iddu filibbus yini-t i-andraws. imun dids andraws inin-t i-yasuɛ.
23. isawl yasuɛ yini-asn: «tlkm-d tasaɛt lli-ġ-ra-itmjjd yus n-bnadm.
24. lḥqq ayad, lḥqq a-rad-awn-iniġ. iġ-ur-iḍr-waqqa n-irdn ġ-wakal immt, waḥdut a-ra-iqama. walaynni iġ-immut ra-d-yawi ṣṣabt iggutn.
25. wanna dar tɛzza tudrt-ns ra-stt-ijlu, imma wanna iṣamḥn ġ-tudrt-ns ġ-ddunit-ad ra-ikšm s-tudrt lli-idumn.
26. wanna iran a-ig zġ-ih̬ddamn-inu, illa fllas ad-didi-itmunu, yili-uh̬ddam-inu ġ-innaġ lliġ nkki. d-wanna igan ah̬ddam-inu, rbbi baba a-ra-t-yuqqr.