Bible in one year
July २०


Acts 10:1-23
1. illa yan-urgaz ġ-tmdint n-qayṣriyya ism-ns kurnilyus, iga lqbṭan zġ-rrbɛt n-iɛskrin n-rruman lli-mi-ttinin ‹rrbɛt n-iṭalya›.
2. ar-itɛbad rbbi yiri bdda a-t-irḍu, nttan ula kullu ayt-tgmmi-ns. ar-yakka ma-iggutn i-imẓlaḍ n-ayt-yudaya, ar-bdda-itẓalla ar-itḍalab rbbi.
3. yan-wass ġ-tasaɛt tis kraṭṭ n-tdggʷat iban-as-d yal-lmalak n-rbbi, yuška-d dars yini-as: «wa-kurnilyus.»
4. issmaqql gis kurnilyus yiksaḍ bahra yini: «mad-dari-trit a-sidi?» izayd lmalak yini-as: «hati iqbl rbbi tiẓulla-nnk ula maylli takkat i-imẓlaḍ, irḍu fllak.
5. nkr ġilad taznt kra n-irgazn s-tmdint n-yaffa ad-d-awin yan-urgaz lli-mi ism-ns simɛan bṭrus.
6. hatin igguz ġ-tgmmi n-yan-udbbaġ ism-ns simɛan ġ-tama n-umda.»
7. lliġ-t-ifl lmalak iġr kurnilyus i-sin imqasan n-tgmmi-ns ula yan-uɛskri-ns lli-itɛbadn rbbi.
8. yini-asn f-kullu ma-ijran yazn-tn ilmma s-yaffa.
9. ndid azkka sul llan ġ-uġaras akmurn-in s-yaffa, iġli bṭrus s-ukfaf n-tgmmi a-iẓẓall. tga tasaɛt tis snat d-mrawt ġ-ṭuẓẓunt n-wass
10. s-t-yaġ laẓ yiri ma-ištta. sul h̬dmn ġ-tirmt s-a-s-d-issbayyn rbbi kra zund tawargit.
11. iẓr ignwan rẓmn, igguz-d fllas kra irwas i-lizar imqqurn ityamaẓ zġ-kkuẓṭ-tġmrin, ittrs-d s-wakal.
12. ilin gis kigan d-luḥuš d-ibnkaln d-igḍaḍ n-tagant.
13. isawl-d yan-wawal yini: «nkr a-bṭrus, tġrst tššt.»
14. irar-as bṭrus: «ḥaša a-sidi. ur-jju-ššiġ ma-f-inna ššrɛ n-musa iḥrm nġd irka.»
15. isawl-d-daġ-wawal-an yini-as: «a-ur-tgt ma-issḥlla rbbi d-ma-iḥrmn.»
16. ijru ġmkan kraṭṭ-twal, ityalal ilmma lizar s-ignwan.
17. sul a-iswingim bṭrus ġ-ma-tga lmɛna n-twargit-an s-d-ruḥn irgazn lli-d-yuzn kurnilyus. ar-sqsan ġ-tgmmi n-simɛan aylliġ-n-biddn ġ-imi-ns.
18. ġrn i-ayt-tgmmi sqsan-tn: «is-darun yan-urgaz ism-ns simɛan bṭrus?»
19. nttan sul a-iswingim ġ-lmɛna n-twargit s-as-inna rruḥ lqudus: «ha-kraḍ irgazn ar-srk-siggiln.
20. nkr ġilad tgguzt, tmunt didsn bla tškkat, ašku nkki a-tn-d-yuznn.»
21. igguz bṭrus ġakudan yini-asn: «hati nkki a-s-a-tsiggilm. mad-dari-tram?»
22. inin-as: «yuzn-aġ-d lqbṭan kurnilyus. iga argaz ifulkin, ar-itɛbad rbbi ar-ti-tuqqarn kullu ayt-yudaya. iban-as-d yal-lmalak n-rbbi, yini-as ad-ak-d-iġr s-tgmmi-ns baš a-isfld i-ma-rad-as-tinit.»
23. išškšm-tn bṭrus ġakudan s-tgmmi, ig-tn d-inbgiwn-ns. ndid azkka imun didsn, nttan ula kra n-aytmatn yaḍni zġ-tmdint n-yaffa.