Bible in one year
September 20


1 Kurintus 11:17-34
17. imma ġilad ra-kʷn-uṣṣaġ f-kra n-tġawsiwin yaḍni, ur-ẓḍarġ a-kʷn-fllasnt-alġġ. ašku ġakud nna-tmnaggarm ur-a-tskarm lh̬ir walaynni lh̬ʷšant a-tskarm.
18. taġawsa tamzwarut a-stt-igan: sfldġ is-a-taṭṭum ġakud nna-n-tmnaggarm. irwas-iyi is-urd tikrkas ayan,
19. ašku iqqan-d a-yaṭṭu kra f-kra baš a-gigun-iban manwi-f-irḍa rbbi.
20. walaynni lliġ a-n-tmnaggarm urd imnsi n-siditnnġ a-tšttam.
21. ašku kraygatt yan ar-itzayad ar-ištta bla-da-itql s-wiyyaḍ, ar-gigun-ittili kra yaġ laẓ, ar-ittili kra inufl s-tissi.
22. mah̬, ur-darun tigʷmma-nnun a-gisnti-tšttam ar-gisnti-tssam? is-tḥgrm amnaggar n-rbbi tirim a-tššḥššamm ġwilli ur-dar yat? ma-rad-awn-iniġ? is-tram a-kʷn-alġġ f-wan ġayan? uhu, ur-ra-kʷn-fllas-alġġ.
23. maylli-yyi-d-imla siditnnġ, ha-yyi mliġ-awn-t. siditnnġ yasuɛ, ġ-iḍ-an ġ-ra-inz, yasi tangult
24. iškr rbbi ibbi-tt yini: «h̬tad tga ddat-inu, ttyawfka f-ssibt-nnun. skarat mayad a-yyi-d-srs-tswingimm.»
25. yasi ula lkas ġmkad ġ-isiggʷra n-imnsi yini: «lkas-ad iga lɛhd l-ljdid ġ-gratun d-rbbi s-idammn-inu. skarat mayad ġakud nna-zgis-tssam, a-yyi-d-srs-tswingimm.»
26. imma ġilad ġakud nna-ġ-a-tšttam zġ-tngult-ad ar-tssam zġ-lkas-ad, ar-takkam tugga f-lmut n-siditnnġ ard-d-iwrri.
27. walaynni yan iššan zġ-tngult n-siditnnġ nġd iswa zġ-lkas-ns bla-da-t-ituqqar, lḥukm n-rbbi a-ra-fllas-yili ašku iskr zġ-ddat n-siditnnġ d-idammn-ns zund iġ-ur-gin yat.
28. illa f-kraygatt yan a-zwar-yarm ih̬f-ns, išš ilmma zġ-tngult isu zġ-lkas.
29. ašku wanna iššan isu bla iswangm lmɛna n-ddat n-siditnnġ, hati lḥukm n-rbbi a-ra-izzugz f-ih̬f-ns iġ-išša isu.
30. mayad a-f-gigun-iggut ma-iḍɛfn ihrš, yili ma-immutn.
31. iġ-a-nsiggil ġ-uwlawn-nnġ, ur-ra-fllannġ-ittut lḥukm.
32. walaynni iġ-a-fllannġ-itḥkam siditnnġ, ar-aġ-itrbba baš a-ur-ntyawhlak s-lhalak n-ddunit-ad.
33. imma kunni ay-aytma, ġakud nna-tmnaggarm a-tššm, illa f-kud yan a-iql s-wayyaḍ.
34. iġ-illa mad-bahra-yaġ laẓ ih̬ṣṣa-t a-išš ġ-tgmmi-ns, a-ur-fllawn-ittut lḥukm n-rbbi lliġ a-tmnaggarm. imma tiġawsiwin yaḍni, ra-kʷn-fllasnt-uṣṣaġ ġakud nna-n-darun-uškiġ.